Чистка текстильных покрытий в условиях работы мобильной бригады

Универсальный договор на разовую чистку текстильного покрытия

Ниже представлен универсальный договор на чистку текстильных покрытий. В украинской версии – оптимизирован под законодательство Украины.

Версия на украинском языке

Договір № ___ від ___________ року

про разове надання послуг з чистки текстильного покриття (килимового покриття, оббивки м’яких меблів, тощо)

м. Дніпро ____ _______ 2021р.

Фізична особа-підприємець *******, яка (який) є резидентом України, та платником податку за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок, III група), діючий на підставі витягу з державного реєстру **********, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця – дата запису: ************** р.; номер запису: ************, надалі Виконавець, та

(для юридичних осіб) _______________ у особі ______________., що діє на підставі ___________________ (Статуту, Довіреності або іншого документу, що підтверджує повноваження підписанту),

(для ФОП) Фізична особа-підприємець ____________________, котрий є резидентом України, та платником податку ________________________, діючий на підставі витягу з державного реєстру **********, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця – дата запису: ************** р.; номер запису: ************,

(для фізичних осіб) _______________________________________________
реестраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорту (для осіб які відмовилися від РНОКПП) _________________________,

надалі Замовник, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 В порядку та на умовах визначених цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику, за його завданням, послуги з чищення текстильного напольного килимового покриття (в залежності від послуг формулювання може змінюватися) (далі за текстом – “Предмет чищення” та/або “Покриття”), з метою усунення бруду, що може бути усунений без ушкодження покриття, без застосування реставраційних процедур, без зняття покриття (далі за текстом – “Послуги”), у приміщенні Замовника (далі за текстом – “Об’єкт”), а Замовник зобов’язується прийняти їх та оплатити.

1.2 Предмет чищення розташований у приміщенні № _____, на ____ поверсі _____ Об’єкту, за адресою Україна, м. ****** вул. ************ будівля № _________. В’їзд до Об’єкту, внесення та винесення облаштування здійснюється з парадного входу з використання загальних вантажних та пасажирських ліфтів без обмежень, крім обмежень навантаження ліфтів. 1.3 Кількість Покриття що підлягає чищенню за даним Договором складає *** метрів квадратних.

1.4 Перед наданням Послуг, Замовник зобов’язаний надати Виконавцю всю супроводжувальну документацію, яка стосується Предмету чищення, в якій передбачені всі характеристики та/або особливі характеристики та/або інструкції Предмета очищення. У випадку відсутності такої документації, Замовник зобов’язаний письмово попередити про це Виконавця.

1.5 До Послуг входить:

 • безпосередньо чищення доступних ділянок (не закритих важкими меблями та/або іншими предметами, які неможливо посунути через вагу) Покриття силами Виконавця, з використанням обладнання та інструменту Виконавця, витратних матеріалів Виконавця, окрім водопровідної води та електричного струму, що надаються Замовником у необхідних кількостях, за технологією відповідно до розділу 5 даного Договору;

 • доставка, внесення та винесення обладнання та іншого інструменту і витратних матеріалів, які необхідні для надання Послуг;

 • переміщення води та відпрацьованих (забруднених) миючих розчинів у межах поверху, на відстані не більше, ніж до 50 (п’ятдесят) метрів від місця розташування покриття, що підлягає чищенню;

 • переміщення у межах зони розташування покриття, що підлягає очищенню (кімнати, відокремленого приміщення) легких (вагою до 10 кг.) предметів меблів та загального вжитку, що заважають проведенню чистки (наданню Послуг) чи можуть бути пошкоджені під час проведення робіт, у кількості не більш ніж 1 одиниця на кожні 20 метрів квадратних покриття, що підлягає чищенню.

1.6 До Послуг не входять будь які додаткові послуги чи роботи, які не передбачені п.п 1.5 даного Договору, зокрема:

 • переміщення меблів чи предметів вжитку вагою більш 10 кг.;

 • демонтажні чи монтажні роботи;

 • переміщення води чи відпрацьованих (забруднених) миючих розчинів на відстані більш, ніж 50 метрів (п’ятдесят) від розташування покриття, що підлягає чищенню, або на інший поверх;

 • спеціальні обробки покриття – дезінфекція, пропитування, реставрування кольору;

 • роботи з видалення запаху – спеціально крапкова-обробка, озонування, тощо;

 • надання послуг з прискореного висушування, чи надання Замовнику устаткування для висушування покриття.

Додаткові послуги можуть бути замовленні окремо, шляхом підписання між Сторонами додаткової угоди до даного Договору, яка буде невід’ємною його частиною.

1.7 Якість чищення відповідає поточним нормам діючим в Україні, та нормам викладеним у розділі ***** даного Договору.

1.8 Предмет чищення.
– Предмет чищення – це текстильне полотно – килимове покриття, оббивка меблів, драпірування, оббивка стін тощо, та, у окремих випадках, підкладочний шар м’яких текстильних або еластичних полімерних (еППУ (поролон)) матеріалів, чи виріб цілком якщо його чищення цілком можливе у рамках зазначеної у пункті ***** технології чищення. Не входять до предмету чищення такі елементи меблі як частки з деревини, ДВП, ДСП, металу, зокрема – частки каркасу, такі елементи підлоги як основа на яку укладено килимове покриття (стяжка чи інше). Проте, на такі елементи, під час чищення, будуть/можуть впливати розчини для чистки, та/або механічні навантаження що супроводжують процес чищення

Предметом чищення за цім Договором є: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9 Стан Предмету чищення (знос, забрудненість):

______________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

Ступінь зносу визначається згідно “Інструкції щодо надання послуг з хімчистки та фарбування (перефарбування) виробів”, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.11.2000р. за №803/5024.

1.10 Наявність супроводжувальних документів у яких зазначена інформація щодо волокнистого складу виробу, стійкості забарвлення, матеріалів чи поверхонь що знаходяться під текстильним покриттям, методу укладки, рекомендованих способів чищення:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________

1.11 Оціночна вартість виробу, покриття, що підлягає чищенню складає: _____________ (________________________________________ ) гривень 00 копійок, та визначається Сторонами на підставі _________________________ (документів (додати інформацію яких саме, номера, дати), за погодженням Сторін), без врахування ступеню зносу.

1.12 Послуги надаються на Обʼєкті Замовника, з використанням електроенергії, води, доступу до каналізації для зливу брудних вод, що надаються Замовником у необхідній кількості задля проведення чищення.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

2.1 Виконавець зобов’язаний:

 • надати Послуги з чистки на умовах даного Договору;

 • надати Послуги з відповідною якістю та в строки встановлені цим Договором;

 • відповідати за цілісність майна Замовника, що знаходиться у межах розташування Предмету чищення (килимового покриття, килима, оббивки меблів, тощо) з моменту початку надання Послуг та до моменту їх завершення;

 • відшкодовувати Замовнику документально підтверджену вартість робіт по ремонту покриття та/або майна Замовника, що знаходилось у межах зони розташування Предмету очищення у разі їх пошкодження з вини Виконавця, а у випадку неможливості відновлення покриття та/або майна відшкодувати документально підтверджену вартість такого покриття та/або майна;

 • відшкодувати Замовнику інші збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконання цього Договору, за наявності вини Виконавця, в обсязі, що підтверджений документально, але не більше вартості послуг, передбаченої п. 9.1. цього Договору.

2.2 Виконавець має право:

 • вимагати від Замовника розрахунку у порядку та обсязі встановленому за цим Договором;

 • вимагати від Замовника надання усієї необхідної інформації щодо Предмету очищення, текстильного покриття, матеріалів що знаходяться під покриттям, інструкцій та/або будь-яку іншу супроводжувальну документацію, де передбачені особливі характеристики та/або характеристики Виробника Предмету очищення;

 • на будь якому етапі в односторонньому порядку відмовитись від надання Послуг з чищення того чи іншого виробу (текстильного покриття) у разі виявлення незадовільного стану виробу (зношеність, нестійкість ворсу чи барвників, неявні стійкі плями та ін.), який унеможливлює надання Послуг та/або надання Послуг не в повному обсязі, без висування будь яких майнових претензій до Замовника, відшкодування збитків та/або сплати штрафних санкцій на користь Замовника;

 • вимагати від Замовника доступу до Предмету очищення, на весь термін надання Послуг, що передбачений даним Договором, а саме доступ до інженерних мереж, але не обмежуючись: надання підключення до електромереж, не менш ніж три точки підключення 220в 16а; доступу до водопроводу та можливості використання водопровідної води у необхідних для проведення чищення об’ємах та кількостях; доступу до каналізації та можливості зливати відпрацьованих та надлишкових розчинів миючих засобів; організації освітлення достатнього для надання Послуг; видалення з зони виконання робіт сторонніх осіб та/або предметів побуту; відокремлення або огородження ділянки об’єкту, де відбувається чистка на весь час надання Послуг;

 • вимагати від Замовника відшкодування збитків, що виникли з вини Замовника через невиконання або неналежне виконання умов даного Договору;

 • проводити фото та відеофіксацію на всіх етапах надання Послуг, зокрема – фіксацію стану покриття до, під час та після чищення.щщ


2.3 Замовник повинен:

 • сплатити послуги в строки та на умовах даного Договору;

 • забезпечити Об’єкт всіма необхідними інженерними мережами, які потрібні для якісного надання Послуг: наявність та доступ до водопровідної води, каналізації (зокрема, але не обмежуючись – надати можливість користуватися санвузлами персоналом Виконавця), електричного струму (220в., 16а, не менш ніж три точки підключення), світла, достатнього простору, захищеності від впливу шкідливих та перешкоджаючих роботі факторів (морозу, жару, пилу, кіптяви, присутності сторонніх осіб та/або предметів, та ін.), а також забезпечити захист особливо делікатних поверхонь, та видалення з зони проведення робіт, надання Послуг, крихких, чутливих до вологи, чутливих до впливу миючих засобів особливо цінних предметів, що знаходяться поблизу місця (об’єкту) надання Послуг та можуть бути пошкоджені; У випадку виходу із ладу будь-якої інженерної мережи, вжити всі необхідні дії для їх відновлення в найближчий час.

 • попередити Виконавця про наявність прихованої (неявної) загрози від предметів, що підлягають чищенню та контактують з Виконавцем та/або його працівниками та/або з майном Виконавця, у зв’язку з виконанням предмету Договору;

 • Замовник повинен самостійно своїми силами звільнити Предмет очищення від зайвих меблів, чи інших предметів побуту (якщо інше не погоджено Сторонами).

 • у разі відсутності супроводжувальних документів у яких зазначені характеристики Предмету очищення: волокнистий склад покриття та рекомендовані методи чищення, надати в обумовлений Сторонами строк, ділянку або зразок (відріз) покриття, задля проведення випробувань на стійкість до чищення;

 • огородити ділянку надання Послуг від тварин, дітей, сторонніх осіб;

 • узгодити надання Послуг з іншими особами, інтереси яких можуть бути зачеплені, як самим фактом надання Послуг, так і супроводжуючими процесами: запахами, шумом, наявністю на обʼєкті Виконавця та/або його персоналу;

 • прийняти наданні Послуги, та підписати Акт приймання наданих Послуг відповідно до умов даного Договору;

 • здійснити всі необхідні дії, відповідно до усних та/або письмових рекомендацій Виконавця, які були передані Замовнику після надання Послуг щодо висихання Предмету очищення. У випадку недотримання рекомендацій Виконавця щодо висихання Предмету очищення, Виконавець претензій не приймає, всі збитки, які були завданні не правильним висиханням не відшкодовує та вважає Послуги наданими якісно.

 • заздалегідь попередити Виконавця про особливості доступу на Об’єкт, зокрема, але не обмежуючись про: систему перепусток, необхідність мати при собі документ посвідчуючий особу, забезпечити паркувальним місцем для транспорту, який здійснює перевезення обладнання, яке необхідне для надання послуг, не далі ніж 100 (сто) метрів від будівлі, де знаходиться Об’єкт, чи відшкодувати оплату паркувального місця, якщо воно платне, заздалегідь попередити про відсутність пакувальних місць, розташування заїзду до території, де знаходиться Об’єкт та інше.

2.4 Замовник має право:

 • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до даного Договору;

 • вимагати надання інформації щодо технології, якості, умов надання Послуг;

 • за домовленістю Сторін, на отримання додаткової Послуги у вигляді прискорення висушування Предмету очищення за додаткову плату;

 • вимагати від Виконавця відшкодування збитків, які виникли у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Виконавцем умов даного Договору, крім збитків чи недоотримання прибутку Замовника, що виникли у зв’язку з відносинами Замовника з третіми особами, зокрема які пов’язані з наданням Послуг за цим Договором, наслідками надання Послуг, усуненням недоліків у якості Послуг, чи відшкодуванням прямих збитків Замовника Виконавцем.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

3.1 Вартість Послуг, які надаються за цим Договором, та ціна Договору складає **************** (________________________) гривень 00 коп.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1 Замовник сплачує Виконавцю вартість Послуг у повному обсязі на умовах 100% попередньої плати протягом ___ банківських днів з моменту виставлення рахунку, але не пізніше, ніж за 5 (пʼять) банківських днів до дати початку надання Послуг, визначеної п. 5.2. цього Договору

4.2 Оплата Послуг за цим Договором здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.3 Датою сплати Сторони визначають дату зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Загальні строки надання Послуг складають _______ дня

5.2 Дата та час початку надання Послуг ____________________ року.

5.3 Дата та час завершення надання Послуг _________________ року.

5.4 Виконавець самостійно регулює графік надання Послуг у межах обумовленого Сторонами строку на надання Послуг, зокрема, Виконавець має право надавати Послуги в обідні чи нічні години, вихідні дні, тощо.


6. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

6.1 Загальна якість Послуг має відповідати Інструкції щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування (перефарбування) виробів та Правилам побутового обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. № 974; ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та визначення; ДСТУ 2916-94 Одяг і предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Терміни та визначення основних дефектів; ГСТУ 201-03-96 Одяг і предмети домашнього вжитку після хімічної чистки. Загальні технічні умови, у частинах що не суперечать пунктам 6.2 та 9.2 даного Договору.

6.2 Після проведення технологічних процесів аквачистки тексльного покриття (килимів, килимових виробів (покриттів), оббивки м’яких меблів) повинні бути відсутніми пил, плями, зміна кольору, замини ворсу, нальоти стороннього ворсу, вони повинні зберігати цілісність основи і ворсу.

Допускаються:

– дефекти, виявлені перед початком надання Послуг;

– застарілі, що не піддаються виведенню плями, що проникли в структуру ворсу, плями від барвників, цвілі, силікатного клею, чорнил і масел, які нанесенні не з вини Виконавця;

– зміна лінійних розмірів килимових виробів, у тому числі – напольних килимових покриттів, в межах не більше 3%;

– проявилися приховані дефекти, що виникли внаслідок порушень технології виготовлення та/або укладання покриття, неправильного догляду за Предметом очищення в ході експлуатації, спроб самостійного виведення плям, які виникли не з вини Виконавця;

– витравки на виробах від принесених на ногах дорожніх забруднень, ПГМ, які здійсненні під час експлуатації Предмету очищення;

– затіки, що утворилися при обробці Предмету очищення водними розчинами в домашніх умовах, яка здійснене до надання Послуг Виконавцем;

– сліди механічного зносу та/або вигорання кольору, пов’язані з експлуатаційним впливом, які не могли бути помічені на брудному виробі;

– між ворсу килимових покриттів можуть залишатися механічні частки, що не збираються пилосмоком;

– різнорідність орієнтації ворсу, що може виникати внаслідок надання Послуг, та заздалегідь визнається Сторонами, як нормальний наслідок чистки на тканих та тафтінговіх покриттях.

У разі порушення вимог щодо суцільного приклеювання килимового покриття до жорсткої основи, після чищення допускається вспучування покриття.

У разі чищення тафтингового (прошивного) покриття, допускається пиління (утворення пилу) клею після висушування покриття.

Якість Послуги (чистки) фіксується Виконавцем на фото та відео.7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

7.1 Сторонами попередньо письмово та/або у інший зручний для Сторін спосіб узгоджується дата та час надання Посулг. В узгоджену дату та час, Виконавець та/або представники Виконавця прибувають до місця надання Послуг, де їх зустрічає Замовник та/або повноважний представник Замовника.

7.2. Виконавцем попередньо проводиться огляд поверхонь, що мають бути почищеніта складається «Акт огляду виробів та поверхонь, що підлягають чищенню» (за формою згідно з Додатком № 1 до Договору), Виконавець проводить фото, та відео фіксацію стану покриттів, що підлягають очищенню.

7.3 Підписання “Акту огляду виробів та поверхонь, що підлягають чищенню”, підтверджує початок надання Послуг.

7.4 За необхідності, Виконавець пропонує Замовнику додаткові послуги. У випадку, якщо Замовник замовляє додаткові послуги, які не передбачені даним Договором, Сторонами підписується додаткова угода до Договору, яка є його невід’ємною частиною.

7.5 У разі виявлення перешкод, які унеможливлюють надання Послуг, Виконавець надає представнику Замовника обґрунтовану письмову претензію. Замовник, оперативно, у термін не більш однієї години, зобов’язаний усунути такі перешкоди. У разі неможливості усунення перешкод для надання Послуг, які виникли з вини та/або з необачності Замовника та/або третіх осіб, надання Послуг не відбувається, Виконавець покидає Об’єкт, а Замовник сплачує на користь Виконавця компенсацію у розмірі, що встановлюється таким чином:

 • при вартості Послуг за Договором до 5 000 (пʼяти тисяч) гривень, сума компенсації складає 50% від вартості Послуг, але не менш, ніж 1 000 (тисяча) гривень;

 • при вартості Послуг за Договором до 10 000 (десяти тисяч) гривень, сума компенсації складає 40% від вартості Послуг, але не менш, ніж 2 500 (дві тисяч п’ятсот) гривень;

 • при вартості Послуг за Договором більше 10 000 (десяти тисяч) гривень, сума компенсації складає 30% від вартості Послуг, але не менш, ніж 4 000 (чотири тисячі) гривень.

У разі, якщо Замовник відмовляється від усунення перешкод та перенесення дати надання Послуг, компенсація відраховується від передплати, а залишок повертається Замовнику шляхом безготівкового перерахунку на розрахунковий рахунок Замовника у термін, не пізніше п’яти банківських днів з_____________________ Дня наступного за днем відмови Замовника від усування перешкод. Окремо, Замовнику направляється лист з обґрунтуванням.

У разі готовності Замовника усунути перешкоди для надання Послуг та переносу дати початку надання Послуг, компенсація сплачується Замовником за окремим рахунком протягом ______ днів, що надається Замовнику Виконавцем.

Компенсація не сплачується Замовником у разі настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють надання Послуг.

7.6 У разі, якщо перешкод та зауважень не виявлено, Виконавець приступає до надання Послуг, самостійно визначаючи порядок надання Послуг, необхідну техніку/обладнання, хімічні засоби, тощо.

7.7.За необхідності, Виконавець долучає до надання Послуг субпідрядників.

8. ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

8.1 Про завершення надання Послуг, Виконавець повідомляє Замовника (повноважного представника Замовника) усно.

8.2 Замовник оглядає Предмет очищення відразу після надання Послуг та приймає Послуги. У разі наявності у Замовника обґрунтованих зауважень до якості наданих Послуг, такі зауваження мають бути надані Виконавцю відразу при виявленні, та не можуть бути заявлені пізніше ніж 5 (п’ять) робочих днів з дати надання Виконавцем Замовнику Акту приймання наданих послуг на підпис.

8.3 Приймання наданих послуг оформляється актом, який підписується Сторонами або їх уповноваженими представниками.

8.4. Після надання Послуг, протягом 1 (одного) календарного дня, Виконавець надає Замовнику два примірника «Акту приймання наданих Послуг» (за формою згідно з Додатком № 2 до Договору), а Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів підписати та повернути один підписаний екземпляр Виконавцю, або надати вмотивовані та документальні заперечення щодо якості надання Послуг.

8.5 У випадку не підписання та не передання Акту Замовником, Послуги, передбачені цим Договором, вважаються наданими у повному обсязі та з належною якістю, якщо Замовник впродовж 5 (п’яти) днів з моменту отримання Акту не направить Виконавцю мотивовані заперечення.
Замовник вважається таким що отримав Акт, якщо Акт вручений Замовнику особисто під розпис або надісланий Замовнику рекомендованим листом за адресою зазначеною в
даному Договорі, навіть якщо Замовник відмовився від отримання листа, не звернувся до поштового відділення за отриманням листа або змінив місцезнаходження або проживання не повідомивши про це Виконавця.

8.6 У разі наявності заперечень щодо якості надання Послуг, якості чищення, спричиненої шкоди, Замовник оголошує такі заперечення відразу, усно, а на вимогу Виконавця, письмово.

Якщо Виконавець згоден з запереченнями, сторони узгоджують строк та способи виправлення недоліків, чи відшкодування збитків. У разі якщо виправити недоліки або відшкодувати збитки, безпосередньо після їх виявлення неможливо, Сторони укладають додаткову угоду про розмір та механізм усунення недоліків чи компенсацію збитків.

Якщо недоліки пов’язані з якістю чистки, Замовник зобов’язується надати Виконавцю строк на виправлення таких недоліків безпосередньо відразу після виявлення, та на умовах даного Договору. Такий строк не може перевищувати 10 (десяти) робочих днів.

8.7. У разі виявлення недоліків, які були здійсненні самим Виконавцем та/або його представниками, Виконавець повинен виправити такі у термін, не більш ніж 10 (десять) робочих днів, починаючи з дня наступного за днем завершення надання Послуг.9. РИЗИКИ ТА РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У РАЗІ ЇХ НАСТАННЯ

9.1 Ризики, що пов’язані з очищенням текстильних покриттів розділяються на:

 • проявлення прихованих дефектів, що виникли у зв’язку з порушенням технології виготовлення чи монтажу, зокрема вимог ДСТУ 26149-84, ЧИ виникли під час використання;

 • пов’язані з недостовірністю або відсутністю супроводжувальних документів, у яких зазначені дані про склад виробу, зокрема – про використані текстильні волокна, стійкість забарвлення, рекомендовані способи чищення та хімічні засоби, які допустимо чи недопустимо використовувати під час чищення;

 • ризики, що пов’язані з порушенням рекомендацій позначених у супроводжувальних документах до виробу щодо чищення;

 • ризики, пов’язані з необережністю чи грубим порушенням технології чистки, зазначеної у розділі 7 даного Договору.

9.2 Розподіл ризиків:

 • ризики, що підпадають під визначення зазначені у параграфах 1-2 п.п. 9.1 даного Договору покладаються на Замовника у повному обсязі;

 • ризики що підпадають під визначення зазначені у параграфах 3-4 п.п. 10.1 даного Договору покладаються на Виконавця у повному обсязі.
  9.3 Не приймаються до розгляду Виконавцем зауваження чи претензії до якості послуг, пов’язані з терміном висихання покриття, побічними явищами, що виникли у зв’язку з великим терміном перебування покриття у вологому стані, крім випадку замовлення додаткової послуги з прискореного висушування покриття.

 • 9.4 Виконавець не приймає претензій та будь-яких зауважень, у випадку, якщо під час надання Послуг будь-яка із інженерних мереж вийшла з ладу, через що надання Послуг в повному обсязі є неможливим. Крім цього, якщо на Предмет очищення було нанесено засіб для чищення, а через вихід із ладу необхідної інженерної мережи, його не можливо змити/прибрати, то Виконавець не несе відповідальність за такий збиток, оскільки він нанесений не з його вини.

 • 9.5. Замовник несе відповідальність перед Виконавцем у випадку, якщо Замовник не попередив про прихований (наявну) загрозу, через що Виконавцю та/або його працівникам та/або обладнанню було нанесено збиток. Замовник зобов’язаний відшкодувати завданий збиток протягом _______ днів з моменту __________.


10. ТЕХНОЛОГІЯ ЧИЩЕННЯ

10.1 Якщо іншого не визначено у супроводжувальних документах до виробу (покриття), надання Послуг виконується наступним чином:

 • експрес-тестування покриття на стійкість до вологого чищення на виділеній ділянці або зразку;

 • попередня суха чистка за допомогою пилосмока;

 • змочування водним розчином лужних миючих засобів;

 • втирання розчину у покриття;

 • промивка покриття за допомогою миючого пилососу (экстрактору) водним розчином лужного миючого засобу;

 • ручне виведення плям за допомогою плямовивідників на водній основі та на основі органічних розчинників;

 • промивка покриття водним розчином кислотного ополіскувача.

10.2 У разі наявності супроводжувальних документів, та наявності у таких документах чітких рекомендацій щодо чищення виробу, технологія чищення має відповідати відповідним рекомендаціям.11. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1 Даний Договір вступає в силу з моменту підписання сторонами та діє до ____ _________ 20__ року, а відносно грошових зобов’язань – до повного їх виконання.

11.2 Цей Договір може бути розірваний у односторонньому порядку за ініціативою будь-якої Сторони, за умов що Сторона, що ініціює розірвання Договору, письмово повідомить іншу Сторону про таке розірвання, не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати такого розірвання, крім випадків передбачених цим Договором.

11.3 Відсутність оплати за 4 (чотири) банківських днів до запланованої дати початку надання Послуг приводе до автоматичного розірвання Договору Виконавцем в односторонньому порядку без необхідності повідомити заздалегідь Замовника та без нарахування будь-яких штрафних санкцій. Повідомлення про розірвання Договору відправляється Виконавцем Замовнику по факту, а Договір вважається розірваним у зв’язку з Невиконанням Замовником договірних умов.

11.4 Розірвання договору не може бути причиною для списування боргів,що виникли між Сторонами під час дії Договору.

12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

12.1 Сторони зобов’язуються зберігати комерційну таємницю за цим Договором.

12.2 Предметом комерційної таємниці є: вартість, об’єм послуг, що надаються за цим Договором.

12.3 Порушенням комерційної таємниці вважається: публікація, передача третім особам (крім повноважних представників перевіряючих органів, суду та інших) даних, що являють комерційну таємницю за цим Договором, у формі, що дозволяє однозначно ідентифікувати Сторони за Договором, характер їх комерційних відносин.

13. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

13.1 Спори, які виникли між сторонами за даним Договором і які стосуються предмету даного Договору або самого Договору регулюються шляхом переговорів між сторонами.

13.2 У випадку неможливості врегулювання спорів їх подальше регулювання здійснюється в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1 Усі зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони виконані письмово, підписані обома Сторонами.

7.3. Договір складено у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець:

Замовник:

_______________________

________________________

________________________

________________________

_______________________

________________________

________________________

________________________

Підпис ___________ М. П. _____

Підпис ___________ М. П. _____

Додаток № 1
До договору від *** ******* ******

*****

Форма

Акт № ___ від _____________

огляду виробів та поверхонь , що підлягають чищенню, перед початком надання Послуг
До договору № ________________ від __________________р.

Фізична особа-підприємець ********** *************, котрий є резидентом України, та платником податку за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок, III група), діючий на підставі витягу з державного реєстру **********, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця – дата запису: __ _____ ___21 р.; номер запису: ******************************,надалі Виконавець, та _______________ у особі ______________., що діє на підставі Статуту надалі Замовник, склали цей акт до Договору № ****** від ****** року, яким визначили стан поверхонь та виробів, що підлягають чищенню:

Адреса Об’єкту _________________________________________________________________________________________________Виріб (однотипні вироби, покриття) що описується: __________________________ Кількість __________________________________

Тип покриття __ ___________________________________________________________________________________

Ступень забруднення □ I □II □III □IV □V наявність небезпечних забруднень □

Плями: ____________________________________________________________________________________________________________

Наявність супровідної документації та їх зміст: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Інформація щодо підкладочних матеріалів, основи, тощо: __________________________________________________________________

______________________ _________________________________________________________________________________________Відмітка про прийняття відповідальності за результати і можливі побічні ефекти чистки Замовником, при відсутності документації з інформацією про рекомендованих способах чистки, матеріалах в складі покриття, способі і матеріалах використаних при укладанні.

ПІБ ________________________________ приймаю відповідальність повністю _______________________________________________Відмітка о проведенні та результатах тестування: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Інформація про попередні чищення: _____________________________________________________________________________________

Знос, стан виробу/покриття ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Метод чищення ______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Очікуваний результат чищення ________________________________________________________________________________________Відмітка про згоду Замовника на використання потенційно небезпечних для покриття способів чищення.

ПІБ ________________________________ приймаю відповідальність повністю _______________________________________________Необхідні додаткові послуги ___________________________________________________________________________________________

Відмітка про відмову від необхідних додаткових послуг ___________________________________________________________________


Дата_____________Виконавець ______________ Замовник ________________________________

Форма узгоджена

Підписи СторінВиконавець ______________ Замовник ______________________

Додаток № 2
До договору від *** ******* ******

*****

Форма

Акт № ___ Від _____________

приймання наданих Послуг

До договору № ________________ від __________________р.

Фізична особа-підприємець ********** *************, котрий є резидентом України, та платником податку за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок, III група), діючий на підставі витягу з державного реєстру **********, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу-підприємця – дата запису: __ _____ ___21 р.; номер запису: ******************************,надалі Виконавець, та _______________ у особі ______________., що діє на підставі Статуту надалі Замовник, склали цей акт до Договору № ****** від ****** року, яким стверджують, що Послуги надані у повному обсязі та належним чином. Перелік послуг:

Назва послуги

Одиниці вимірювання

Кількість

Вартість за одиницю

Ціна

 

 

 

 

 

Разом:

 

Всього на суму:

 Послуг надано на загальну вартість: _____________ () грн. 00 коп. без ПДВ.

Виконавець ______________ Замовник ________________________________

Форма узгоджена

Підписи Сторін

 

Виконавець ______________ Замовник _______________________

Оставьте комментарий

Автор записи:
ArgumentCl10.11.2021
не в сети 4 недели
49
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
Например: Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Москва
captcha
Генерация пароля